eKomora učiteľov

virtuálna komunita učiteľov

Verejná diskusia s ministrom školstva (4.6.2013, Aula UK)


Iniciatíva Učiteľ 2020: Aby každé dieťa malo v škole kvalitného učiteľa

Diskusné príspevky

Zákon o ďalšom vzdelávaní učiteľov

Pokladáme za veľmi dôležité využiť práve eKomoru učiteľov ako nástroj na hájenie záujmov učiteľov pre ich kariérny rast a s ním spojené aj reálne finančné ohodnotenie učiteľa.

Prebiehajúce národné projekty

Radi by sme rozbehli diskusiu k reálnemu stavu a priebehu národných projektov z pohľadu učiteľov zapojených do vzdelávania, ako i učiteľov zapojených do riadenia a realizácie týchto projektov.

Realizujúca sa reforma školstva

Prosíme Vás o Vaše konkrétne názory, námety a postrehy k prebiehajúcej školskej reforme na ZŠ a SŠ.

V čom vidíte význam eKomory učiteľov?

Pozývame Vás do aktívnej diskusie pre vyjasnenie si cieľov a významu eKomory učiteľov. Prvá otázka do diskusie: V čom vidíte význam eKomory učiteľov?

O eKomore učiteľov

  • Poďme sa spolu pokúsiť aktívne a zmysluplne realizovať premenu školy na prostredie, kde bude moderné technologické vybavenie a atmosféra vzájomnej úcty a partnerstva prepojená s radosťou z poznania, inovatívnosti a tvorivosti.

    Čítať ďalej...

Najnovšie komentáre v diskusiách